نویسنده = دلبری، ریحانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-44

ریحانه دلبری؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی