نویسنده = حیدری، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 447-463

فائزه حیدری؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ صادق عباسیان