نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

مسیر یوبی‌کوئیتین مسئول آتروفی عضلانی می‌باشد؛ پروتئین‌های آتروژین-1 یا آتروفی عضله F-Box (MAFbx) و عامل عضله انگشت حلقه‌-1 (MuRF1) از عوامل مهم در این مسیر می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر محتوای درون سلولی پروتئین‌های مرتبط با مسیر یوبی‌کوئیتین-ﭘﺮوﺗﺌﺎزوم (MAFbx و MuRF1) در بافت بطن چپ قلب رت‌های مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد. در این مطالعه‌ تجربی، 18 سر رت نر سه ماهه از نژاد اسپراگ‌داولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب شدند. 12 سر از رت ازطریق تزریق درون‌صفاقی محلول‌های استرپتوزوتوسین و نیکوتین‌آمید دیابتی شدند. این رت‌ها به روش تصادفی به دو گروه، تمرین دیابتی و کنترل دیابتی تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (هر گروه شش سر) نیز درنظر گرفته شد؛ گروه تمرینی چهار روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‌مدت هشت هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای بررسی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و آزمون‌های آنوای-یک‌طرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد. محتوای پروتئین MAFbx به دنبال هشت هفته تمرین استقامتی، تغییر معنا‌داری را نشان داد (0001/0P=)؛ آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنا‌دار بین جفت گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (کاهش) (0001/0P=) و گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (افزایش) (004/0P=) می‌باشد. محتوای پروتئین MuRF1 کاهش معنی‌داری را نشان داد (0001/0P=)؛ این کاهش معنی‌دار بین جفت گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (0001/0P=) بود. تمرین استقامتی، با کاهش محتوای پروتئین‌های MAFbx و MuRF1 در قلب آزمودنی‌های دیابتی می‌تواند از آتروفی جلوگیری کند و منجر به عملکرد درست بطن چپ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training on the intracellular content of proteins related to the Ubiquitin-Proteasome pathway in the left ventricular of the heart of rats with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Abdol Nasser Seidi 1
  • Neda Aghaei Bahmanbeglou 2
  • Habib Asgharpour 2
  • Mozhgan Ahmadi 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Science, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The ubiquitin pathway is responsible for muscle atrophy; Atrogin-1 or muscle atrophy F-box (MAFbx) and muscle ring-finger protein 1 (MuRF) proteins are important factors in this pathway. This study aims to investigate the effect of endurance training on the intracellular content of proteins related to the Ubiquitin-Proteasome pathway in the left ventricular of the heart of rats with type 2 diabetes. In this experimental study, 18 rats 3-month-old male Sprague-Dawley with a mean weight of 270±20 g were selected. 12 rats became diabetic by intraperitoneal injection of Streptozotocin and nicotinamide solutions. These rats were randomly divided into 2 groups: diabetic training and diabetic control; A healthy control group (each group of six rats) was also considered. The training group trained endurance training 4 days a week for 8 weeks. Data were analyzed using SPSS software version 23 and one-way ANOVA and Tukey post hoc tests. MAFbx protein content showed a significant change after eight weeks of endurance training (P=0.0001); Tukey's post hoc test showed that this is a significant change between the pairs of diabetic training groups compared to diabetic control (decrease) (P=0.0001) and diabetic training groups compared to healthy control (increase) (P=0.004). MuRF1 protein content showed a significant decrease (P=0.0001); This reduction was significant between pairs of diabetic training groups compared to diabetic control (P=0.0001). Endurance training can prevent atrophy and lead to proper left ventricular function by reducing the content of MAFbx and MuRF1 proteins in the heart of diabetic subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance Training
  • Left Ventricle
  • Muscle Atrophy F-Box
  • Muscle Ring-Finger Protein 1
  • Type 2 Diabetes