توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، Cardioprotection دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز

2 استاد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران؛

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

5 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و سرپرست فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست­های مختلف بود. 19 هندبالیست نخبۀ عضو تیم ملی ایران (چهار دروازه‌بان، چهار گوش، دو پخش‌کن، دو خط‌زن،‌ هفت بغل) با میانگین سنی3.79±24.42 سال و میانگین3.23± 5.88 سال سابقۀ عضویت در تیم ملی در این پژوهش شرکت کردند. ارزیابی­ها شامل قد، وزن، شاخص تودۀ بدنی و ویژگی­های آنتروپومتریایی عمومی دیگر مانند درصد چربی، ضخامت چربی (6و8 نقطه­ای)، WHR، و سوماتوتایپ بدنی بود. نتایج نشان داد میانگین قد همۀ بازیکنان 6.6.±188 سانتی­متر و کمتر از میانگین قد تیم­های نخبۀ اروپایی (188.98)، میانگین وزن 12.98± 91.57 کیلوگرم و بیشتر از میانگین وزنی تیم­های نخبۀ اروپایی (86.74)، شاخص تودۀ بدنی3.24± 25.76 کیلوگرم بر متر مربع و میانگین درصد چربی 2.65 ±9.06 کمتر از میانگین درصد چربی بدنی تیم­های نخبۀ اروپایی (9.14)، و سوماتوتایپ بازیکنان به‌ترتیب اندومورفی، مزومورفی و اکتومورفی 2.12، 5.49 و 2.36 متفاوت­تر از تیم­های نخبۀ اروپایی (2.52و 4.76و 1.73) است. همچنین، ابعاد پیکری بازیکنان در پست­های مختلف با هم متفاوت بود. هریک از پست­های هندبال به ویژگی­های پیکری و سوماتوتایپ ویژه­ای نیاز دارند که مربیان و متخصصان امر استعدادیابی باید به آنها توجه داشته باشند. در نتیجه به‌طور خلاصه بازیکنان هندبال ایرانی نخبه در مقایسه با بازیکنان تیم­های نخبۀ اروپایی سنگین‌وزن‌تر (حدود 5 کیلوگرم)، و کوتاه‌قد­ترند (حدود 1 تا 3 سانتی‌متر). علاوه­بر این سوماتوتایپ بازیکنان ایرانی در پست­های مختلف و در مقایسه با تیم­های اروپایی متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Description and Evaluation of General Anthropometric Measurements and Somatotypes of Elite Male Players of Iran Adult Handball National Team and a Comparison of These Measurements with European Elite Players in Different Positions

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fallahi 1
  • Abbas Ali Gaeini 2
  • Mohsen Javidi 3
  • Ali Akbar Jadidian 4
  • Khosro Nasiri 5
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD Student of Cardiovascular Exercise Physiology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
4 PhD Student of Corrective Exercises and Sports Injury, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to describe and assess general anthropometric measurements and somatotypes of elite male players of Iran adult handball national team and to compare these measurements with those of European elite players in different positions. 19 elite handball players of Iran national handball team including goalkeepers (n=4), wing (n=4), center backs (n=2), pivots (n=2) and backs (n=7) (mean age: 24.42±3.79 years, mean experience in national team 5.88±3.23 years) participated in this study. Anthropometric measurements including height, weight, body mass index, BF%, body fat content (6 and 8 points), WHR and somatotypes of players were measured. The results showed that mean height of all players was 188±6.6 cm which was lower than the mean height of European elite teams (188.98), mean weight was 91.57±12.98 kg which was more than the mean weight of European elite teams (86.74), mean BMI was 25.76±3.24 kg/m2, mean BF% was 9.06±2.65 which was lower than the mean BF% of European teams (9.14) and players' somatotype points (endomorphy, mesomorphy and ectomorphy respectively) were 2.12, 5.49 and 2.36 which were different from European teams (2.52, 4.76, 1.73). Also, anthropometric measurements of players in different positions were different; therefore, each handball position needs specific anthropometric measurements and somatotypes to which coaches and talent identification staff should pay special attention. In conclusion, Iranian elite handball players were heavier (about 5 kg) and shorter (about 1 to 3 cm) than elite European players. In addition, the somatotypes of Iranian players in different positions were different from elite Europeans teams.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric Measurements
  • Elite Handball Players
  • somatotype