نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران ا

6 استادیارگروه فیزیولوژی ورزش پژوهشکدۀ تربیت بدنی

چکیده

کاهش التهاب بلندمدت در اثر چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب با تمرین ورزشی مشاهده شده، اما سازوکارهای آن به‌طور کامل مشخص نشده است. به همین منظور در پژوهش حاضر، تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر IL-6، IL-10 و نسفاتین -1 رت‌های نر چاق، بررسی شد. 16 سر، رت نر ویستار دو‌ماهه به مدت 8 هفته با غذای پرچرب تغذیه شدند تا به میانگین وزنی g 30 ± 319 رسیدند. سپس به‌طور تصادفی به دو گروه 8 تایی (گروه کنترل و گروه تمرین استقامتی دوازده‌هفته‌ای) هر جلسه 60 دقیقه با سرعت 25 تا 30 متر در دقیقه، 5 روز در هفته، دویدن روی تردمیل بدون شیب تقسیم شدند و از آب و غذای در دسترس استاندارد استفاده کردند. از روش الایزا برای اندازه‌‌گیری متغیرهای بیوشیمیایی IL-6، IL-10 و نسفاتین -1 استفاده شد. نتایج نشان داد که دوازده هفته تمرین استقامتی تفاوت معناداری بین وزن رت‌ها ایجاد کرد (001/0 = P). IL-6 گروه تمرین به‌طور معناداری کمتر بود‌ (04/0 = p). نسفاتین -1 گروه تمرین به‌طور معناداری افزایش یافت (01/0 = P). IL-10 با آنکه در گروه تمرین کمتر بود، از لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین استقامتی بلندمدت به افزایش عامل ضدالتهابی نسفاتین -1 منجر شد و احتمالاً نسفاتین -1 در تعادل انرژی بدن نقش دارد که در سطح پلاسما مستقل از تغییرات IL-10 و IL-6 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a 12 -Week Endurance Training on IL-6, IL-10 and Nesfatin -1 Plasma Level of Obese Male Rats

نویسندگان [English]

 • Rouhollah Haghshenas 1
 • Ali Asghar Ravasi 2
 • Mohammad Reza Kordi 3
 • Mahdi Hedayati 4
 • Fatemeh Shabkhiz 5
 • Mohammad Shariatzadeh 6

چکیده [English]

Exercise Training has been shown to decrease chronic low- grade systemic inflammation in high- fat diet induced obesity. However, the mechanisms mediating its beneficial effects are not fully understood. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of a 12- week endurance training on IL-6, IL-10 and nesfatin -1 in obese male rats. Sixteen male wistar rats (2 months old) were fed a high fat diet for 8 weeks, reaching an average weight of 319 ± 30g. The animals were randomly divided into control (n=8) and 12-week endurance training (T, n=8) groups. Training group was given exercise on motor- driven treadmill at 25 to 30 m/min (0% grade), 60 min/day, 5 days/week for 12 weeks, and both groups were given “ad libitum”. The Elisa method was used for laboratory analysis of Nesfatin-1, IL-6 and IL-10. The results revealed that the average weight of rats in T group was significantly lower than that of the control group (P=0.001). A significant decrease was also observed in IL-6 T group (P=0.04). Nesfatin – 1 plasma level increased in T group (P=0.001). Despite the fact that IL-10 was lower in T group, the difference was not significant. The results of present study showed that long- term endurance training led to an increase in the anti- inflammatory nesfatin -1, and nesfatin- 1 probably plays a role in energy balance, that is independent of the changes of IL-10 and IL-6 in plasma level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endurance training
 • nesfatin-1
 • Obesity
 • IL-6
 • inflammation