شناخت تأثیرات مصرف مکمل امگا3 بر علائم ظاهری، عملکردی و بیوشیمیایی کوفتگی عضلانی تأخیری متعاقب فعالیت برون‌گرا و درون‌گرا در مردان سالم غیرفعال

مصطفی کبیری زاده؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ علی رجبی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.354097.1568