دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 457-599 
2. مقایسۀ میزان سروتونین سرمی و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی سالمندان فعال

صفحه 473-487

فرناز ترابی؛ آذر آقایاری؛ محمد دانش پور؛ اکرم رمضانخانی


6. نقش پاسخ‌های هورمونی اورکسین-A و HIF-1 در بروز کوه گرفتگی حاد (AMS)

صفحه 529-541

بیان فیاضی؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور؛ مهدی هدایتی