نویسنده = حمید محبی
تعداد مقالات: 8
6. آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 297-309

الله یار عرب مومنی؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ احمد ریاسی


7. اثر پیاده‌روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 111-126

فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ مصطفی قلی صابریان بروجنی


8. تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-73

Mohammad Azizi؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ محمد علی آذربایجانی