نویسنده = مجید کاشف
تعداد مقالات: 7
4. مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 467-481

10.22059/jsb.2015.53223

سیده الهام حسینی؛ مجید کاشف؛ منیژه نوروزیان


6. مقایسه و روایی‌سنجی ابزارهای منتخب برآورد درصد چربی در دختران غیرفعال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 65-76

10.22059/jsb.2013.35671

مجید کاشف؛ سارا زارع کاریزک؛ میثم شعبانی نیا