نویسنده = حسینی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و قابلیت‌های فیزیولوژیک فوتبالیست‌های نوجوان آماتور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 649-659

10.22059/jsb.2015.57289

سیدمحمد حسینی؛ محمدرضا محمودخانی؛ امید محمدیان؛ مژگان احمدیان؛ محمدحسن گردی اشکذری