کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
تعداد مقالات: 9
2. مقایسۀ میزان سروتونین سرمی و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی سالمندان فعال

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 473-487

فرناز ترابی؛ آذر آقایاری؛ محمد دانش پور؛ اکرم رمضانخانی


5. نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-39

علیرضا سلیمی آوانسر؛ مصطفی بارانچی؛ سمانه کنشلو


6. تأثیر دو برنامة تمرین آماده سازی با ست های کوتاه و بلند بر عوامل آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان نخبة راگبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-26

امیرحسین حقیقی؛ قدرت الله خلیلی شاندیز؛ محمدرضا حامدی نیا


7. بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان 65-50 سالة شهر اصفهان و مقایسه آنها با هنجارهای موجود

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 111-127

وازگن میناسیان؛ سید محمد مرندی؛ حسین مجتهدی؛ غلامعلی قاسمی


8. رابطة کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 127-144

فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی؛ امیر تقی پور