نویسنده = دهقان، الهام
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرهشت هفته تمرین هوازی غیر تداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

الهام دهقان؛ علی اصغر رواسی؛ رضا نوری؛ عباسعلی گائینی