نویسنده = جلیلی، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل‌دهی ال_آرژنین بر8-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 515-527

روح اله حق شناس؛ محسن آوندی؛ نازنین جلیلی