نویسنده = تأدیبی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دوازده هفته تمرینات یکپارچۀ حرکتی شناختی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) سالمندان مبتلا به دمانس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-241

صدیقه حسین پور؛ ناصر بهپور؛ وحید تأدیبی؛ اعظم رمضان خانی