نویسنده = صارمی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن مردان جوان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 347-361

عباس صارمی؛ نادر شوندی؛ ایمان خاکرو آبکنار