نویسنده = بیانی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 177-191

شادمهر میردار؛ سیدعیسی مهدی نیا؛ طاهره بیانی