نویسنده = شعبانی نیا، میثم
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه و روایی‌سنجی ابزارهای منتخب برآورد درصد چربی در دختران غیرفعال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 65-76

مجید کاشف؛ سارا زارع کاریزک؛ میثم شعبانی نیا