نویسنده = ساری صراف، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دو شیوه فعالیت مقاومتی بر نشانگرهای آسیب زیستی عضله قلب ورزشکاران تمرین کرده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 413-431

عزیزه احمدی؛ سعید دباغ نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف