نویسنده = دشتی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکمل مالتودکسترین در طول فعالیت هوازی بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 37-54

معرفت سیاه کوهیان؛ حبیب الله دشتی؛ خلیل بهلولی