کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
تاثیر تمرینات ورزشی با شدت کم (LICT)، متوسط (MICT) و زیاد (HICT) بر شاخص های آپوپتوز بافت بیضه‌ موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jsb.2022.338392.1510

یوسف صابری؛ جواد طلوعی آذر؛ مزدک رازی؛ اصغر توفیقی