تمرین مقاومتی با شدت‌ بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص‌های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین

مینا احمدی کاکاوندی؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ سعید قایینی

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 377-392

https://doi.org/10.22059/jsb.2018.255445.1263