نویسنده = فرهاد رحمانی نیا
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ساختار و عملکرد بطن چپ رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 315-326

10.22059/jsb.2019.261967.1295

آیدا بهرامیان؛ بهمن میرزایی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ فریبا کریم زاده


4. اثر پیاده‌روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 111-126

فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ مصطفی قلی صابریان بروجنی