نویسنده = باقری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی با شدت بالا بر سطوح TNF-α و VEGF بافت عضلۀ نعلی موش‌های چاق

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 587-599

مریم باقری؛ علی یونسیان؛ رحیمه مهدی زاده؛ مریم نورشاهی