نویسنده = ایزدی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر 3 ماه تمرین هوازی بر TNF-α و مقاومت به انسولین در مردان چاق دیابتی نوع دو2

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 253-269

مجتبی ایزدی؛ مسعود حاجی رسولی؛ داوود خورشیدی