نویسنده = اسفرجانی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-33

نسیم بهزادنژاد؛ سیدمحمد مرندی؛ فهیمه اسفرجانی؛ احمد عابدی