نویسنده = شهریاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-63

مریم شهریاری؛ فرزاد ناظم؛ محمدعلی سماواتی شریف