نویسنده = پورنعمتی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان

دوره 1، شماره 16، بهار 1392، صفحه 49-78

علی اصغر رواسی؛ پریسا پورنعمتی؛ محمد رضا کردی؛ مهدی هدایتی