نویسنده = ثیابی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تمرین هوازی و بی هوازی برسطوح اندورفین پلاسمایی دختران فعال و غیرفعال

دوره 13، شماره 13، زمستان 1348، صفحه 37-50

پروانه نظرعلی؛ رقیه ثیابی؛ پریچهر حناچی