نویسنده = دباغ نیکوخصلت، سعید
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر رشته ورزشی بر واکنش متغیرهای همورئولوژیکی به‌دنبال فعالیت هوازی حاد

دوره 13، شماره 13، زمستان 1348، صفحه 85-105

ژاله پاشایی؛ سعید دباغ نیکوخصلت