نویسنده = پوزش جدیدی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر میزان اسید لاکتیک، آمونیاک و عملکرد پسران دوندة 400 متر

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 79-92

حبیب محمدپور؛ جبرئیل پوزش جدیدی؛ کریم آزای علمداری؛ رقیه پوزش جدیدی