کلیدواژه‌ها = کشتی‌گیر تمرین‌کرده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسة دو روش کاهش وزن در کشتی‌گیران تمرین‌کردة 25 – 20 ساله خراسانی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 5-21

امیر رشید لمیر؛ محمود گودرزی؛ علی اصغر رواسی