نویسنده = پروانه نظرعلی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 63-75

10.22059/jsb.2013.29778

پروانه نظرعلی؛ سعیده سروری؛ اعظم رمضانخانی


4. مقایسة تمرین هوازی و بی هوازی برسطوح اندورفین پلاسمایی دختران فعال و غیرفعال

دوره 4، شماره 131، زمستان 1348، صفحه 37-50

پروانه نظرعلی؛ رقیه ثیابی؛ پریچهر حناچی