نویسنده = دهقان منشادی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر8 هفته فعالیت هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن SOD و GPX بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 571-577

مهسا دهقان منشادی؛ محمد رضا اسد؛ سعید نقیبی