نویسنده = اله یار، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص‌های آپوپتوزی و رشدی در قلب رت‌های پیر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 435-447

رحمان سوری؛ امیر اله یار؛ فاطمه شب خیز؛ آرزو اسکندری