نویسنده = حمیدیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-24

شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی یادگاری