نویسنده = ترسیم، دارا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سیستاتین C و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان والیبالیست

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 533-543

دارا ترسیم؛ احمد همت فر؛ کمال عزیزبیگی بوکانی