نویسنده = رحمانی، هیوا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شدت فعالیت مقاومتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمایی و ارتباط آن با مقاومت به انسولین و هورمون‌های مرتبط

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-44

مینو باسامی؛ سجاد احمدی زاد؛ هیوا رحمانی؛ آرش خدامرادی