نویسنده = زارع کاریزک، سارا
تعداد مقالات: 3
3. مقایسه و روایی‌سنجی ابزارهای منتخب برآورد درصد چربی در دختران غیرفعال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 65-76

10.22059/jsb.2013.35671

مجید کاشف؛ سارا زارع کاریزک؛ میثم شعبانی نیا