نویسنده = شجاعی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 415-434

امیرحسین حقیقی؛ ملیحه شجاعی؛ محمد رضا حامدی نیا