نویسنده = جولازاده، طلا
تعداد مقالات: 11
4. تأثیر گروه‌های سنی مختلف و نوع پروتکل (کارسنج پایی در برابر کارسنج دستی) بر عملکرد تنفسی مردان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 141-155

میلاد عبداللهی؛ ولی الله دبیدی روشن؛ سید مهران حسینی


9. تأثیر یک جلسه دو وامانده‌ساز با شدت‌های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 21-39

ولی الله دبیدی روشن؛ بهرام صادقپور؛ زهرا جهانیان


10. تأثیر سه و پنج جلسة‌ تمرین تداومی بر پروتئین واکنش‌دهندة C موش‌های ویستار با ژنوم 14848

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 19-54

ولی الله دبیدی روشن؛ طلا جولازاده؛ سیدعلی اکبر محمودی