رابطة بین سطوح سرمی سالوسین‌های آلفا و بتا با نیمرخ لیپیدی، مقاومت انسولینی و آمادگی قلبی تنفسی و اثر یک دوره تمرینات تناوبی با شدت‌های مختلف در زنان دارای اضافه وزن/چاق

مریم نظری؛ وازگن میناسیان؛ سیلوا هوسپیان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/jsb.2021.315548.1450

بررسی تغییرات محتوای پروتئینCas3، فیبرونکتین و Col4a1 در پی دو شیوۀ تمرین هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل آستاگزانتین در بافت قلب رت‌های دیابتی نوع2

نسرین عبادی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 453-471

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.306858.1414

تأثیر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت برون‌گرا در زمان‌های مختلف بر مقادیر میتسوگمین53 و دیسفرلین در عضلۀ نعلی موش‌های نر صحرایی

توحید همت زاده بدولی؛ مریم نورشاهی؛ رعنا فیاض میلانی؛ سیاوش پرورده

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 277-290

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.295552.1377

مقایسة تأثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) با تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) بر پارامترهای سندروم متابولیک زنان یائسۀ چاق مبتلا به سندروم متابولیک

سیروان آتشک؛ رضا رشدی بناب؛ وحیده کیان مرز بناب

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 307-328

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.297304.1385

اثر دو ماه تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت کالری بر غلظت و فعالیت سیرتوین-1 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی مردان سالم غیرفعال

افشار جعفری؛ فرید اعتمادیان؛ علی اکبر ملکی راد؛ بهزاد برادران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 329-345

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.308308.1422

تأثیر همزمان تمرین مقاومتی برون‌گرا و انسداد جریان خون بر بیان ژن STAT3 و MyF5 مؤثر بر فعال‌سازی تکثیر سلول‌های ماهواره‌ای افراد غیرورزشکار

محمد علی طبیبی؛ اعظم موسویان؛ عباسعلی گائینی؛ رضا قراخانلو؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.227486.1147

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی، ظرفیت عملکردی و سطوح سرمی هورمون‌های میوستاتین و فولیستاتین زنان یائسه (کارآزمایی بالینی)

لیلا عیسی زاده؛ علیرضا حسینی کاخک؛ رامبد خواجه ای؛ سید محمود حجازی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.282311.1345

تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با محدودیت جریان خون بر آمادگی قلبی عروقی و سطوح سرمی سایتوکاین‌های التهابی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-17 در مردان جوان فعال فعالیت های ورزشی شدید، محدودیت جریان خون و التهاب

مسعود صفری؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ حمید آقا علی نژاد؛ فرزانه سیناپور

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 235-247

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.294170.1373