مقایسه تأثیر اجرای دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر برخی عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک در دختران جوان دارای اضافه‌وزن

محمدرضا کردی؛ رسول دخت عبدیان؛ عزیزه احمدی؛ رحمان سوری؛ آمنه آکوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.353965.1567

اثر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر بیان ژن‌های مرتبط با داینامیک میتوکندری در کاردیومیوسیت‌های‌ موش‌های مدل سکته قلبی

مجید سیفی آذر نژاد؛ رقیه پوزش جدیدی؛ کریم آزالی علمداری؛ جبار بشیری؛ مسعود اصغرپور ارشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22059/jsb.2024.366233.1610

بررسی هشت هفته تمرین اختیاری در محیط غنی سازی شده بر بیان پروتئین های PI3K، P-Akt، تجمع آمیلوئید بتا و میزان مرگ سلولی در هیپوکمپ رت های نر نژاد ویستار مبتلا به آلزایمر

علیرضا موسی خانی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jsb.2024.369078.1619

تاثیر دویدن روی چرخ دوار پیچیده بر هیستولوژی هیپوکامپ و عملکرد حافظه در موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر

نادیا تاجوانچی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ فرزاد زهساز؛ کریم آزالی علمداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jsb.2024.369150.1620

تاثیر هشت هفته تمرین HIRT بر سطوح سرمی کمرین، واسپین و فاکتورهای موثر در پاتوژنز دیابت در مردان پیش دیابتی چاق و اضافه وزن

احمد العزی؛ محمدجواد پوروقار؛ محمدابراهیم بهرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jsb.2024.373767.1629

تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی (تداومی و تناوبی) و مکمل‌یاری با کمپلکس وانادیم- روی بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت بیضۀ رت‌های تغذیه‌شده با محلول فروکتوز

نادر حامد چمن؛ علی رضا صفرزاده؛ غلامرضا حمیدیان؛ خدیجه نصیری

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.361255.1594

اثر تعاملی شش هفته مکمل دهی بربرین به همراه تمرین هوازی بر برخی از شاخص های اکسایشی و ضداکسایشی و بیان ژن کاسپاز-3 در عضلۀ چهارسرران موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین

اعظم حمزه زاده؛ جواد رمضانی؛ سعید نقیبی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.363750.1602

شناخت تأثیرات مصرف مکمل امگا3 بر علائم ظاهری، عملکردی و بیوشیمیایی کوفتگی عضلانی تأخیری متعاقب فعالیت برون‌گرا و درون‌گرا در مردان سالم غیرفعال

مصطفی کبیری زاده؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ علی رجبی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.354097.1568

مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید و فعالیت در محیط غنی‌سازی شده حرکتی بر بیان پروتئین های لپتین و عامل نروتروفیک مشتق از مغز در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی مبتلا به آلزایمر

مرسا محمدی شاد؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه

دوره 15، شماره 2، تیر 1402

https://doi.org/10.22059/jsb.2022.344465.1539