نویسنده = حسین مجتهدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 221-230

10.22059/jsb.2016.59097

مهدی صفایی؛ حسین مجتهدی؛ فاطمه قربانی؛ نیما قره داغی


2. بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان 65-50 سالة شهر اصفهان و مقایسه آنها با هنجارهای موجود

دوره 4، شماره 14، بهمن 1391، صفحه 111-127

10.22059/jsb.2013.29531

وازگن میناسیان؛ سید محمد مرندی؛ حسین مجتهدی؛ غلامعلی قاسمی


3. برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و اندازه های محیط بدن و ارائة معادلات در دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 6، مهر 1389

حسین مجتهدی؛ روح اله خادئی بادی؛ محمد بهرامی؛ سیدمحمد مرندی؛ وازگن میناسیان؛ احمدرضا موحدی؛ شهرام لنجان نژادیان